Nasi Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Terapeuci…

Mamy to ✌️ STUDIA PODYPLOMOWE! 📚📚📚 kończące się DYPLOMEM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 🌺🌸

Nazwa studiów: „KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA ROZWOJU DZIECKA ZE SPEKTRUM AUTYZMU”

Dzień naszej konferencji „AUTYZM w DOMU i w SZKOLE” 25 lutego 2020 r. będzie dniem otwarcia rekrutacji! Jednakże, z powodu tak dużego zainteresowania już teraz prowadzimy listę rezerwacji miejsca na studiach podyplomowych. Zapraszamy do kontaktu na biuro@spektrumautyzmu.pl


http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/kompleksowy-system-wsparcia-rozwoju-dziecka-ze-spektrum-autyzmu
Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest rozwój wiedzy w obszarze współczesnych metod ukierunkowanych na pomoc wybranej grupie osób, jakimi są dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Słuchacze naszych studiów będą posiadać umiejętności planowania procesu terapeutycznego oraz wdrażania strategii terapeutycznych. Program powstał w oparciu o współczesne badania naukowe i uwzględnia kompleksowe strategie postępowania terapeutycznego oraz jest zgodny ze standardami Evidence-Based Medicine.

Wśród kadry dydaktycznej, m.in. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień (Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UMP), prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs (Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej UMP), czy prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski (Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji UMP).

Studia podyplomowe Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu stanowić będą uzupełnienie wiedzy z dziedzin: psychologii, pedagogiki, medycyny, logopedii i innych form rehabilitacji.

Program: