„Adaptacja ucznia z autyzmem w szkole” – happy friday :-)

15 Listopad, 2019

„Adaptacja ucznia z autyzmem w szkole” – happy friday :-)

„Adaptacja ucznia z autyzmem w szkole

Adaptacja to proces w którym uczeń poprzez zapewnione poczucie bezpieczeństwa, rozwija swoje kompetencje, ucząc się nowych wiadomości i zasad. Pokonując trudności poznaje jak funkcjonować w środowisku i integrować się z innymi. Do zrównoważonego etapu przystosowania potrzebny jest czas oraz wsparcie nauczyciela[1].

Dzieciom prawidłowo rozwijającym się w przechodzeniu etapów rozwoju pomaga doświadczenie, które czerpią od matki, osób bliskich, a następnie od rówieśników. Kontakty społeczne są bowiem niezbędne dla rozwoju. Proces ten przebiega podobnie u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Poprzez naśladowanie dzieci nabywają umiejętności, które między innymi uczą współżycia w  grupie rówieśników (…)”

Więcej na naszej platformie:

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a14