„Aktywności i zainteresowania osób z autyzmem” – materiały do samoedukacji

25 Październik, 2019

„Aktywności i zainteresowania osób z autyzmem” – materiały do samoedukacji

„Aktywności i zainteresowania

            Do specyfiki autyzmu należą ograniczone i nieelastyczne wzorce zachowań, inaczej nazywane także „sztywnością” w zachowaniu. Aktywności mogą mieć zróżnicowany charakter oraz nasilenie. Poczynając od nieskomplikowanych, stereotypowych, polegających na rytmicznym i wielokrotnym powtarzaniu ruchów np.: trzepotanie rękami, kręcenie się, kołysanie i ruchy głową, po skonkretyzowane i uporczywe zainteresowania, np.: przestrzeganie ściśle określonego planu dnia czy kolejności wykonywania poszczególnych czynności[1]. Do sztywnych zachowań należy również zainteresowanie niektórymi przedmiotami, manipulowanie nimi, kolekcjonowanie ich a także zbieranie wiedzy na ich temat[2] (…)”

Więcej do poczytania na naszej uniwersyteckiej edukacyjnej platformie internetowej:

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a11