Badanie poziomu ilorazu inteligencji

23 Listopad, 2022

Badanie poziomu ilorazu inteligencji

🆕Miło nam poinformować, że nasza Poradnia poszerzyła ofertę o możliwość wykonania Badania Inteligencji skalą Stanford Binet-5
Na czym polega badanie ❓
Badanie umożliwia ocenę poziomu intelektualnego i zdolności poznawczych dzieci, młodzieży i dorosłych od 2 do 69 roku życia,
w szczególności:
💛ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyskalkulia, dysleksja),
💛zaburzeniami rozwoju językowego (mi.in. ORM, SLI),
💛zaburzeniami uwagi (ADD, ADHD),
💛niepełnosprawnością intelektualną
💛wybitnie uzdolnionych.
Skala pozwala uzyskać informacje o:
⭐️ogólnym poziomie sprawności intelektualnej (IQ w skali pełnej),
⭐️ inteligencji werbalnej, niewerbalnej
⭐️o zakresie czynników: rozumowanie płynne (RP), wiedza (W), rozumowanie ilościowe (RI), przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne (PWP), pamięć robocza (PR).
Dlaczego jest ważne❓
Badanie skalą SB-5 pozwala na ocenę poziomu umysłowego osób, u których utrudniony jest pomiar skalami diagnozy standardowej. Narzędzie dokładnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej.
Do kogo skierowane jest badanie❓
Badanie skierowane jest do wszystkich chętnych osób, które chciałyby poznać poziom sprawności intelektualnej swojego dziecka, jak również poddać ocenie własne zdolności poznawcze.
Wszystkie #MetodyRehabilitacji prowadzone w Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii i skierowane do dzieci znajdziesz pod linkiem 👇
Do zobaczenia
_____________________________________
Wielkopolskie Centrum Terapii Dzieci
Orle Gniazdo
Osiedle Lecha 43
61-294 Poznań
☎️780 002 279
✉️dzieci@wcf.com.pl
_____________________________________