20 Luty, 2020

Nasi Prelegenci Konferencyjni- mgr Sebastian Cycuła

#PRELEGENCI

Prezentacja pt.:” Co będzie z moim dzieckiem gdy mnie zabraknie?”

Pan Sebastian Cycuła – Politolog, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem oraz wydzielonej z organizacji Fundacji Generado. 📖

🎓Ukończył studia podyplomowe: ekonomia społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent kursu Prawa i Wolności Człowieka organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Jego główne zadanie w Dalej Razem to stworzyć terapeutom warunki do przywracania światu Osób z autyzmem. 💙

20 Luty, 2020

Nasi Prelegenci Konferencyjni- Dr n. biol. Anna Basińska

#PRELEGENCI

Prezentacja pt.: „Wsparcie mikrobioty jelitowej pacjenta z zaburzeniami neurorozwojowymi”

Dr n. biol. Anna Basińska – specjalista ds. Naukowych Instytutu Mikroekologii w Poznaniu.

🎓Uzyskała stopień doktora nauk biologicznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje staże podoktorskie odbywała na Uczelniach w Polsce
i we Francji. Brała udział w projektach międzynarodowych polsko-szwajcarskim i polsko-norweskim.

🥗Obecnie głównymi jej zainteresowaniami naukowymi jest złożony wpływ mikrobioty jelitowej na zdrowie człowieka.

📖Jest współautorką publikacji naukowych w polskich
i zagranicznych czasopismach, np. Forum Zakażeń, Nowa Medycyna, Biologia, Protist oraz doświadczoną prelegentką.

🔬Obecnie związana jest z Instytutem Mikroekologii w Poznaniu, który jako jednostka medyczna i badawcza z własnym laboratorium realizuje wiele projektów naukowych
i edukacyjnych oraz świadczy pacjentom usługi z zakresu nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej

20 Luty, 2020

Nasi Prelegenci Konferencyjni- dr n. hum. Aneta Wojciechowska

#PRELEGENCI

Prezentacja pt.: „Wczesne objawy autyzmu”

dr Aneta Wojciechowska to pedagog specjalny, neurologopeda, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych: Logopedia, Neurologopedia oraz Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO. 😊

🔍Obszary zainteresowań badawczych:

🔸zaburzenia ze spektrum autyzmu;
🔸diagnoza pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (w szczególności do 2 roku życia)
diagnoza różnicowa oddziaływania terapeutyczne w stosunku do dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
🔸rozwój mowy oraz zaburzenia rozwoju mowy u dzieci;
🔸wspieranie rozwoju mowy u dzieci;
🔸wspieranie rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością/zagrożonego niepełnosprawnością (do 5 roku życia).

📚Odbyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy i terapii dzieci z ASD i z innymi zaburzeniami rozwoju. Między innymi:

🔹certyfikat – Bayley III (Beyley Scales of Infant and Toddler Developmental – Third Edition) – Skala do oceny rozwoju dzieci w wieku 0-3 lat,
🔹certyfikat Diagnozy profilu psychoedukacyjnego dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat,
🔹certyfikat SACS-R (The Social Attention and Communication Study – Revised) – narzędzie do wykrywania wczesnych symptomów autyzmu dla dzieci od 7 miesiąca życia,
🔹certyfikat ADOS-2 (Autism Diagnostic Obsevation Schedule 2) – diagnoza pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu dla dzieci od 1 roku życia,
🔹certyfikat system MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji,
🔹3-stopniowy kurs stosowanej analizy zachowania,
🔹kurs Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
🔹kurs diagnostyki, wczesnej interwencji i terapii logopedycznej u dzieci do 1 roku życia,
🔹certyfikat PECS (Picture Exchange Communication System),
🔹certyfikat VB-MAPP – program oceny rozwoju mowy i komunikacji i planowania terapii,
🔹Szkolenie STAT (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children) – test do przesiewowego badania pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu, mutyzm wybiórczy: diagnoza i terapia.

 

 

 

To już lada dzień! We wtorek 25 lutego 2020 wielkie wydarzenie w tematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu! Znów pół tysiąca uczestników przyjedzie do nas by posłuchać autorytetów w obszarze najnowszych rozwiązań dla autyzmu! Zapraszamy!

Dla każdego uczestnika certyfikat uczestnictwa oraz przyznane 3 punkty edukacyjne!

19 Luty, 2020

Nasi Prelegenci Konferencyjni- mgr Piotr Poniewierski

#PRELEGENCI

Prezentacja pt.: „Procesy integracji sensoryczne w terapii małego pacjenta z autyzmem”

Mgr Piotr Poniewierski

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, manager zakładu opieki leczniczej.

Wykładowca i doktorant oraz opiekun naukowy Neurorozwojowego Koła Naukowego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. 🧠

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu integracji sensomotorycznej na Wyższej Uczelni Uni-Terra.

Absolwent fizjoterapii UMP oraz studiów podyplomowych z zrządzania podmiotami leczniczymi WSB🤓.

Jego obszarem zainteresowań jest szeroko pojęta medycyna pediatryczna z uwzględnieniem rehabilitacji zaburzeń neurorozwojowych ze spektrum autyzmu w oparciu o terapię sensoryczną.💙

Swoją pracę naukową poświęca osobą z zaburzeniami neurorozwojowymi ze spektrum autyzmu. Jest również organizatorem cyklów wykładów otwartych „W świecie zaburzeń neurozwojowych” oraz „Do twarzy mi z niepełnosprawnością” które kierowane są do rodziców dzieci z ASD, pedagogów, terapeutów oraz studentów.

Członek komitetów organizacyjnych cyklicznych konferencji; „Autyzm w domu i w szkole” „Wielkopolski Dzień Fizjoterapii” i „Spotkanie Ekspertów”💼

Autor wielu publikacji oraz wystąpień konferencyjnych związanych z tematyką autyzmu📖.

Na codziennie pracuje z osobami niepełnosprawnymi o szerokim spektrum złożoności choroby, wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte nie tylko w Polsce ale również zagranicą.

18 Luty, 2020

Nasi Konferencyjni Prelegenci- dr n. o zdr. Anna Kostiukow

#PRELEGENCI

Prezentacja pt.:” Medyczny kontekst funkcjonowania organizmu dziecka ze spektrum autyzmu”

dr Anna Kostiukow– dr nauk o zdrowiu, fizjoterapeutka, manager zoz, absolwentka zdrowia publicznego- ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia w autyzmie, doradczyni zawodowa osób niepełnosprawnych.

🎓Adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz wykładowczyni
z zakresu autyzmu na innych uczelniach wielkopolskich, zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i licznych podyplomowych. Promotor ponad stu prac na każdym etapie edukacji, a także promotor pomocniczy w dwóch przewodach doktorskich.

📈Ponadto, uczestniczka kilkudziesięciu kursów/szkoleń/konferencji, a także autorka licznych publikacji naukowych poświęconych tematyce autyzmu. Członek komitetów organizacyjnych i naukowych w konferencjach: „AUTYZM
w DOMU i w SZKOLE“, „AUTYZM – PROBLEM – ROZWIĄZANIE“, „Wielkopolski Dzień Fizjoterapii“, „SPOTKANIE EKSPERTÓW“. Kierownik wielu projektów naukowych o tematyce zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu.

💼Wieloletnia działaczka w obszarze organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z autyzmem. Aktualnie wiceprezeska Fundacji „W SPEKTRUM ŻYCIA”, a wcześniej Fundacji „CZĄSTKA CIEBIE” oraz Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem „GEPETTO”. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
i Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Ponadto, doradczyni merytoryczna w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, koordynatorka grup wsparcia dla matek osób z autyzmem KLUB SUPER MAMY oraz Fundacji „MIŚ”. Koordynatorka projektów Inkubatora Wielkich Jutra w działaniach na rzecz autyzmu.

📚Założycielka Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego SpektrumAutyzmu.pl, działającego bardzo szeroko na rzecz społeczności w spektrum autyzmu; prowadzenie różnych form edukacji, pozyskiwanie grantów i rozwój nauki na rzecz poznania zaburzeń rozwojowych, doradztwo metodyczne oraz prowadzenie terapii indywidualnych, grupowych, a także konsultacji rehabilitacyjnych.