04 Lipiec, 2019

Mówimy o autyzmie wszędzie! Wszędzie też mówią o nas :-)

Wsparcie opiekunów i rodziców, dzieci ze spektrum autyzmu

Przedstawiamy kolejną z wyróżnionych innowacji. Jej autorami są Anna Kostiukow oraz Wojciech StrzeleckiWsparcie opiekunów dzieci ze spektrum autyzmuWsparcie zdrowia psychicznego rodziców oraz funkcjonowania emocjonalnego osóbpracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu (ASD)"Stworzyliśmy platformę internetową służącą do diagnozy i edukacji rodziców oraz opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu. Zamierzamy podwyższać wiedzę na temat zaburzeń ASD oraz przyczyniać się do poprawy rokowania polskich dzieci z autyzmem.Dzięki platformie rodzice dzieci z ASD oraz nauczyciele i terapeuci pracujący z dziećmimogą dokonać samooceny emocjonalnej wraz z określeniem ryzyka wystąpienia syndromuwypalenia sił (u rodziców) oraz wypalenia zawodowego (dla pracowników). Po zakończeniutestu automatycznie uzyskuje się dostęp do aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania,pomocy, czy edukacji dzieci z autyzmem oraz rekomendacje podjęcia konkretnychkroków prewencyjnych – konieczności podjęcia kroków terapeutycznych, bądź koniecznościodwiedzenia specjalisty."http://www.autyzm.ump.edu.pl

Opublikowany przez Inkubator Innowacji Społecznych Wtorek, 5 marca 2019

03 Lipiec, 2019

Nasze działania na rzecz rodzin dzieci z ASD oraz terapeutów

Moc naszych oddziaływań edukacyjnych zauważył poznański Inkubator Innowacji Społecznych ? To dla nas bardzo duże wyróżnienie

Poniżej prezentacja na temat naszych działań na rzecz rodziców dzieci z ASD oraz nauczycieli pracujących z tą własnie grupą ? Tu także można zobaczyć pełną fotorelację z jednej z naszych autystycznych konferencji:-)

http://inkubatorwielkichjutra.pl/konferencja-wsparcie-zdro…/

02 Lipiec, 2019

Konferencja „AUTYZM w DOMU i w SZKOLE”

26 lutego 2019 r. był naszym wielkim dniem ! ❤️

Organizowana przez nas konferencja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem! Zapisanych było ponad 600 osób!

przyjechali do nas nauczyciele / terapeuci / rodzice i opiekunowie chorych z dzieci całej Polski ! Gościliśmy także przedstawicieli Władz Uczelni oraz instytucji zewnętrznych .

Już dziś planujemy kolejne projekty o tematyce zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu oraz oczywiście kolejna konferencje w przyszłym roku ?

01 Lipiec, 2019

„Rola psychologa w zespole rehabilitacyjnym”

W dniu 11.02.2019r. mieliśmy okazję ponownie spotkać się na jednym z cyklu wykładów pt. „W świecie zaburzeń neurorozwojowych”. Tym razem głos zabrała Pani Dr Paulina Gołaska, która przedstawiła temat pt. „Rola psychologa w zespole rehabilitacyjnym dziecka z ASD”.

Podobnie jak i na poprzednim wykładzie sala była wypełniona po same brzegi.???‍♀️??‍♂️

Pani Dr Paulina Gołaska w bardzo interesujący sposób opowiedziała o tym,jak ważny jest odpowiedni zespół terapeutyczny, który powinien współpracować nie tylko z dziećmi z ASD, ale także z ich rodzicami.

Na końcu wykładu nawiązała się także bardzo ciekawa dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącą.

30 Czerwiec, 2019

Wykład „Nasze zaczarowane dzieci z autyzmem”

8.01.2019 r. odbył się pierwszy w tym roku wykład z cyklu naszych otwartych spotkań edukacyjnych „W świecie zaburzeń neurorozwojowych”.

Poprowadziła go dr Anna Kostiukow a tytuł brzmiał „Nasze zaczarowane dzieci z autyzmem”. Byliśmy mile zaskoczeni tak dużą frekwencją! ? Liczba uczestników przekroczyła 200!

Pani Doktor Anna Kostiukow przybliżyła nam temat autyzmu i przedstawiła niezwykle interesujące opisy przypadków dzieci ze spektrum.

29 Czerwiec, 2019

„W świecie zaburzeń neurorozwojowych”

Naszą tegoroczną dumą jest organizacja półrocznego cyklu edukacyjnego „W świecie zaburzeń neurorozwojowych”. Co miesiąc na nasze tematyczne otwarte wykłady poświęcone autyzmowi zjeżdżały z całej Wielkopolski dosłownie setki ludzi- nauczycieli, terapeutów, rodziców chorych dzieci, studentów z różnych uczelni

Organizacja we współpracy z Neurorozwojowe Studenckie Koło Naukowe oraz Autyzm.ump .

zapraszamy do lektury➡️http://www.ump.edu.pl/aktualnosci/w-swiecie-zaburzen-neurorozwojowych