07 Lipiec, 2019

Nasze usługi opiekuńcze dla środowiska ASD

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

To projekt, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć szerząc tematykę związaną z koniecznością wsparcia środowiska w spektrum autyzmu. Za nami sukces związany z wdrożonymi dwiema innowacjami społecznymi dla rodziców dzieci z autyzmem oraz nauczycieli z nimi pracującymi.

http://inkubatorwielkichjutra.pl/wp-content/uploads/2019/02/Prezentacja-Wsparcie-final.pdf?fbclid=IwAR2IO_EksAKvuuc00BywZZwpdpodS2nCaznx3eQwGjk-kc8clIMDodNlG_E

 

 

06 Lipiec, 2019

Warsztaty z zaburzeń sensorycznych w autyzmie

Czy zastanawiałeś się kiedyś co odczuwa osoba z zaburzeniami integracji sensorycznej?
…za dużo dźwięków
…drażniąca odzież
…zaburzenia postrzegania
…upośledzenie koordynacji…

 

W formie warsztatów uczymy pracować z osobami z zaburzoną integracją sensomotoryczną ?

Czy zastanawiałeś się kiedyś co odczuwa osoba z zaburzeniami integracji sensomotorycznej???za dużo dźwięków?drażniąca odzież ?zaburzenia postrzegania ?upośledzenie koordynacji…?A teraz zamknij oczy i wyczekuj polecenia, pomaluj, narysuj… ?W formie warsztatów uczymy pracować z osobami z zaburzoną integracją sensomotoryczną ?

Opublikowany przez Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl Wtorek, 5 marca 2019

05 Lipiec, 2019

Przekonujemy władze o konieczności wsparcia środowiska ASD

13 lutego 2019 roku w Concordia Design w Poznaniu prezentowaliśmy przed przedstawicielami Władz województwa oraz Ministerstwa Rozwoju nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie poprawy wsparcia środowiska w spektrum autyzmu.

Poniżej ( z małymi problemami z nagłośnieniem) można obejrzeć relację z naszego wystąpienia

Opublikowany przez Inkubator Innowacji Społecznych Środa, 13 lutego 2019

04 Lipiec, 2019

Mówimy o autyzmie wszędzie! Wszędzie też mówią o nas :-)

Wsparcie opiekunów i rodziców, dzieci ze spektrum autyzmu

Przedstawiamy kolejną z wyróżnionych innowacji. Jej autorami są Anna Kostiukow oraz Wojciech StrzeleckiWsparcie opiekunów dzieci ze spektrum autyzmuWsparcie zdrowia psychicznego rodziców oraz funkcjonowania emocjonalnego osóbpracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu (ASD)"Stworzyliśmy platformę internetową służącą do diagnozy i edukacji rodziców oraz opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu. Zamierzamy podwyższać wiedzę na temat zaburzeń ASD oraz przyczyniać się do poprawy rokowania polskich dzieci z autyzmem.Dzięki platformie rodzice dzieci z ASD oraz nauczyciele i terapeuci pracujący z dziećmimogą dokonać samooceny emocjonalnej wraz z określeniem ryzyka wystąpienia syndromuwypalenia sił (u rodziców) oraz wypalenia zawodowego (dla pracowników). Po zakończeniutestu automatycznie uzyskuje się dostęp do aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania,pomocy, czy edukacji dzieci z autyzmem oraz rekomendacje podjęcia konkretnychkroków prewencyjnych – konieczności podjęcia kroków terapeutycznych, bądź koniecznościodwiedzenia specjalisty."http://www.autyzm.ump.edu.pl

Opublikowany przez Inkubator Innowacji Społecznych Wtorek, 5 marca 2019

03 Lipiec, 2019

Nasze działania na rzecz rodzin dzieci z ASD oraz terapeutów

Moc naszych oddziaływań edukacyjnych zauważył poznański Inkubator Innowacji Społecznych ? To dla nas bardzo duże wyróżnienie

Poniżej prezentacja na temat naszych działań na rzecz rodziców dzieci z ASD oraz nauczycieli pracujących z tą własnie grupą ? Tu także można zobaczyć pełną fotorelację z jednej z naszych autystycznych konferencji:-)

http://inkubatorwielkichjutra.pl/konferencja-wsparcie-zdro…/

02 Lipiec, 2019

Konferencja „AUTYZM w DOMU i w SZKOLE”

26 lutego 2019 r. był naszym wielkim dniem ! ❤️

Organizowana przez nas konferencja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem! Zapisanych było ponad 600 osób!

przyjechali do nas nauczyciele / terapeuci / rodzice i opiekunowie chorych z dzieci całej Polski ! Gościliśmy także przedstawicieli Władz Uczelni oraz instytucji zewnętrznych .

Już dziś planujemy kolejne projekty o tematyce zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu oraz oczywiście kolejna konferencje w przyszłym roku ?