09 Lipiec, 2019

O naszych rozwiązaniach w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/innowatorzy-spoleczni

O naszych działaniach związanych z edukacją i wsparciem rodziców / opiekunów / terapeutów osób z autyzmem poczytać można także na stronach MINISTERSTWA INWESTYCJI i ROZWOJU!

To dla nas prawdziwe źródło siły napędowej do pracy:-) Działamy, mamy rezultaty, pomagamy, dostajemy informację zwrotną, ze to działa, że jest taka potrzeba, że jest warto …

Takie ministerialne wyróżnienia to nasza duma 

 

08 Lipiec, 2019

Organizujemy konferencje autystyczne

Tym razem polecamy krótką fotorelację z I Konferencji Naukowo- Szkoleniowej 'Autyzm w domu i w szkole' 🙂 Organizowanej przy współpracy z Neurorozwojowe Studenckie Koło Naukowe oraz Autyzm.ump??

Opublikowany przez Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl Środa, 27 lutego 2019

07 Lipiec, 2019

Nasze usługi opiekuńcze dla środowiska ASD

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

To projekt, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć szerząc tematykę związaną z koniecznością wsparcia środowiska w spektrum autyzmu. Za nami sukces związany z wdrożonymi dwiema innowacjami społecznymi dla rodziców dzieci z autyzmem oraz nauczycieli z nimi pracującymi.

http://inkubatorwielkichjutra.pl/wp-content/uploads/2019/02/Prezentacja-Wsparcie-final.pdf?fbclid=IwAR2IO_EksAKvuuc00BywZZwpdpodS2nCaznx3eQwGjk-kc8clIMDodNlG_E

 

 

06 Lipiec, 2019

Warsztaty z zaburzeń sensorycznych w autyzmie

Czy zastanawiałeś się kiedyś co odczuwa osoba z zaburzeniami integracji sensorycznej?
…za dużo dźwięków
…drażniąca odzież
…zaburzenia postrzegania
…upośledzenie koordynacji…

 

W formie warsztatów uczymy pracować z osobami z zaburzoną integracją sensomotoryczną ?

Czy zastanawiałeś się kiedyś co odczuwa osoba z zaburzeniami integracji sensomotorycznej???za dużo dźwięków?drażniąca odzież ?zaburzenia postrzegania ?upośledzenie koordynacji…?A teraz zamknij oczy i wyczekuj polecenia, pomaluj, narysuj… ?W formie warsztatów uczymy pracować z osobami z zaburzoną integracją sensomotoryczną ?

Opublikowany przez Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl Wtorek, 5 marca 2019

05 Lipiec, 2019

Przekonujemy władze o konieczności wsparcia środowiska ASD

13 lutego 2019 roku w Concordia Design w Poznaniu prezentowaliśmy przed przedstawicielami Władz województwa oraz Ministerstwa Rozwoju nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie poprawy wsparcia środowiska w spektrum autyzmu.

Poniżej ( z małymi problemami z nagłośnieniem) można obejrzeć relację z naszego wystąpienia

Opublikowany przez Inkubator Innowacji Społecznych Środa, 13 lutego 2019

04 Lipiec, 2019

Mówimy o autyzmie wszędzie! Wszędzie też mówią o nas :-)

Wsparcie opiekunów i rodziców, dzieci ze spektrum autyzmu

Przedstawiamy kolejną z wyróżnionych innowacji. Jej autorami są Anna Kostiukow oraz Wojciech StrzeleckiWsparcie opiekunów dzieci ze spektrum autyzmuWsparcie zdrowia psychicznego rodziców oraz funkcjonowania emocjonalnego osóbpracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu (ASD)"Stworzyliśmy platformę internetową służącą do diagnozy i edukacji rodziców oraz opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu. Zamierzamy podwyższać wiedzę na temat zaburzeń ASD oraz przyczyniać się do poprawy rokowania polskich dzieci z autyzmem.Dzięki platformie rodzice dzieci z ASD oraz nauczyciele i terapeuci pracujący z dziećmimogą dokonać samooceny emocjonalnej wraz z określeniem ryzyka wystąpienia syndromuwypalenia sił (u rodziców) oraz wypalenia zawodowego (dla pracowników). Po zakończeniutestu automatycznie uzyskuje się dostęp do aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania,pomocy, czy edukacji dzieci z autyzmem oraz rekomendacje podjęcia konkretnychkroków prewencyjnych – konieczności podjęcia kroków terapeutycznych, bądź koniecznościodwiedzenia specjalisty."http://www.autyzm.ump.edu.pl

Opublikowany przez Inkubator Innowacji Społecznych Wtorek, 5 marca 2019