Chcemy określić standardy rehabilitacji ruchowej w autyzmie…

17 Grudzień, 2019

Chcemy określić standardy rehabilitacji ruchowej w autyzmie…

Dziś pozdrawiamy ze słonecznej Łodzi ☀️ Niesustannie dążymy do określenia standardów w rehabilitacji ruchowej dzieci ze spektrum autyzmu 👌

Serdecznie dziękujemy Fundacji z Aspi-racjami oraz Pani Magdalenie Charbickiej i Pani Ilonie Kraskiej za gościnę 😊💙

https://www.facebook.com/CETspektrumautyzmu/photos/pcb.728846990916777/728846840916792/?type=3&theater

➡️Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
➡️Neurorozwojowe Studenckie Koło Naukowe
➡️Katedra Reumatologii i Rehabilitacji