Czy rodziny z dziećmi z ASD potrzebują wsparcia?

23 Grudzień, 2019

Czy rodziny z dziećmi z ASD potrzebują wsparcia?

Drodzy Rodzice dzieci w spektrum autyzmu

W imieniu naszego zespołu badaczy z Działu Rozwoju Nauki, zwracamy się z przeuprzejma prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza.

Jest anonimowy, niedługi, a przede wszystkim posłuży nauce. A nauka posłuży zmianom rzeczywistości …

Chcemy pokazać jak ważne jest wsparcie, nie tylko dzieci niepełnosprawnych, ale i także ich rodziców / opiekunów. Chcemy z naukowymi dowodami startować do władnych po pomoc, zainteresowanie, wsparcie…

Kwestionariusz dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu 🥰 :

https://forms.gle/NZS7oRY1BUeVFi7H9

Święta tuż tuż 🙂