Działalność CENTRUM SpektrumAutyzmu.pl

18 Listopad, 2019

Działalność CENTRUM SpektrumAutyzmu.pl

Posiadamy bardzo kreatywny DZIAŁ GRAFICZNY:-) Dziękujemy! Nasza nowa grafika bardzo dobrze odzwierciedla kompleksowość naszych działań, a przy tym nasze nastawienie pełne ciepła, miłości, radości, optymizmu i dobra…

Jesteśmy terapeutami, nauczycielami, wykładowcami, naukowcami i praktykami związanymi z najlepszymi polskimi uczelniami (takimi jak m.in. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), z placówkami szkolno-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne (w tym głównie osoby z autyzmem), z fundacjami itp.

Od lat działamy bardzo szeroko na rzecz rodziców dzieci z autyzmem, nauczycieli pracujących z dziećmi z ASD, oraz przede wszystkim na rzecz samych dzieci ze spektrum autyzmu. Posiadamy szerokie kierunkowe wykształcenie, wieloletnie doświadczenie w pracy z dzieckiem, oraz jego otoczeniem.