ADRESACI: nauczyciele, specjaliści, rodzice, opiekunowie i inne osoby zainteresowane

SZKOLENIE DOTYCZY wprowadzenia do tematyki związanej z organizacją zajęć w przedszkolu, elementami terapii w zabawach, motywowaniem dziecka, wprowadzeniem dziecka do grupy rówieśniczej, współpracy z rodzicem oraz przeprowadzeniem wywiadu z rodzicem

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK otrzymuje pakiet niezbędnych informacji praktycznych dotyczących: zasad pracy z dzieckiem, motywowania dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w grupie integracyjnej, form zajęć rozbudzających ciekawość dziecka i zainteresowanie światem, oraz rozwiązań w jaki sposób można wprowadzać elementy terapii do zabaw.

Po szkoleniu uczestnik potrafi skonstruować arkusz wywiadu z rodzicem, potrafi wprowadzić dziecko do grupy integracyjnej, zaplanować zajęcia motywujące dziecko do udziału w nich.

Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu szkolenia, gdyby nie zebrała się odpowiednio liczna grupa.


Program: