Edu Friday w CET SpektrumAutyzmu.pl

20 Listopad, 2020

Edu Friday w CET SpektrumAutyzmu.pl

„Przyczyny zaburzeń autystycznych

Przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu są złożone. Pierwotnie  skoncentrowano się na czynnikach patogennych, czyli na nieprawidłowych więziach i postawach rodziców. Postęp w badaniach nad etiologią autyzmu spowodował zmianę w teorii o tym, że aby pojawiło się zachowanie zaburzone lub adaptacyjne wpływ mają procesy zachodzące na wielu ścieżkach rozwoju i u każdego mogą być inne. Obecnie autyzm jest neurorozwojowym zaburzeniem, którego podłożem jest wiele złożonych czynników. Ważną rolę w tworzeniu specyficznych trudności towarzyszących autyzmowi odgrywają  skomplikowane struktury mózgu, w tym struktury korowe, układ limbiczny, oraz czynniki genetyczne. Wszystkie te procesy łączą się z innymi czynnikami środowiskowymi i biologicznymi, które wpływają z  różną siłą oraz dodatkowo zachodzą między nimi różne zależności. Nie ma jednej przyczyny powstawania autyzmu, jest to raczej złożony obraz spektrum autyzmu (…)”

Więcej do poczytania na naszej platformie edukacyjnej:

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a5