EduFriday w CET SpektrumAutyzmu.pl – TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM

10 Styczeń, 2020

EduFriday w CET SpektrumAutyzmu.pl – TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM

Formy terapii dzieci z autyzmem

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu wymaga ciągłego poszukiwania dróg prowadzących do ich rozwoju. Głównym bodźcem, który będzie wyznaczał  pracę terapeutyczną jest  wczesna diagnoza i rozpoczęcie trafnie poprowadzonej terapii. Ważne jest przygotowanie indywidualnego schematu, który dopasowany zostanie do możliwości i  potrzeb osób uczestniczących w terapii. Terapia zawiera charakterystyczne i celowe oddziaływania, które w odpowiedni sposób wspomagają rozwój dziecka. Istnieje wiele rodzajów terapii, które różnią się typem i organizacją (…)”

Więcej do poczytania na naszej platformie edukacyjnej

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a23