Edukacyjny Piątek w Centrum SpektrumAutymu

26 Czerwiec, 2020

Edukacyjny Piątek w Centrum SpektrumAutymu

Polecamy dziś monografię uniwersytecką, w której i my mamy swój wkład merytoryczny

Autorzy: Anna Kostiukow, Klaudia Gęstwińska, Roksana Malak, Elżbieta Rostkowska, Włodzimierz Samborski

Tytuł: Próba określenia wpływu hiperbarii tlenowej na rozwój dziecka ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem CARS

Tytuł całości: W: Spektrum autyzmu. Postępy w diagnozie i terapii.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: Bożeny Galas-Zgorzalewicz, Ewy Mojs.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2017

O monografii tutaj