NOWATORSKI PROGRAM TERAPEUTYCZNY  opracowany w oparciu o wieloletnią pracę z małym pacjentem

Połączenie elementów terapii fizjoterapeutycznej oraz technik neurorozwojowych daje holistyczne i skuteczne wsparcie rozwoju funkcji grafomotorycznych kończyny górnej.

Nasz autorski program terapeutyczny kierujemy do grona osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, a w szczególności do pedagogów, fizjoterapeutów oraz rodziców.

Moduł II + III jest w całości prowadzony w formie praktycznych warsztatów.

Po wszystkich trzech modułach każdy uczestnik przystępuje do egzaminu końcowego. Jego zdanie wiąże się z otrzymaniem tytułu CERTFIKOWANEGO TERAPEUTY RĘKI DZIECKA Z WYZWANIAMI ROZWOJOWYMI!

 


Program: