ADRESACI: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, specjaliści i inne osoby zainteresowane.

WARSZTAT DOTYCZY Zaburzeń zmysłów oraz ich integracji i interpretacji w kontekście zaburzeń odżywiania

UCZESTNIK otrzymuje pakiet niezbędnych informacji dotyczących zaburzeń sensorycznych, dotyczących przede wszystkim zmysłu smaku.

Po warsztacie uczestnik będzie w stanie zrozumieć zaburzone sfery sensoryki swojego dziecka / pacjenta w obszarze żywieniowym.

CERTYFIKAT dla każdego uczestnika!


Program: