Interesują nas także inne zaburzenia rozwoju

12 Grudzień, 2019

Interesują nas także inne zaburzenia rozwoju

Nie tylko autyzm… Edukujemy także w zakresie innych zaburzeń rozwojowych. Dziś analizowaliśmy kliniczne i terapeutyczne aspekty rozwoju dzieci z FAS (płodowy zespół alkoholowy)

https://www.facebook.com/CETspektrumautyzmu/photos/pcb.728009217667221/728009161000560/?type=3&theater