ADRESACI: terapeuci, psycholodzy, nauczyciele, pozostali specjaliści i wszystkie inne osoby zainteresowane.

SZKOLENIE DOTYCZY rozwijania umiejętności planowania i pisania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla ucznia ze spektrum autyzmu

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK nauczy się przygotowywać indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów ze spektrum autyzmu. Zapozna się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi formę i treść IPETu, przećwiczy uważną diagnozę potrzebną do stworzenia Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU). Wspólnie z prowadzącą i innymi uczestnikami pochyli się nad formułowaniem celów ogólnych i szczegółowych tak, aby były możliwe do dalszej praktycznej ewaluacji. Pozna zasady regulujące współpracę z rodzicami, a także wartość sieciowania – niebędnego dla efektywnej pracy z dzieckiem ze spektrum i jego rodziną. Szkolenie ma charakter praktyczny, podejmowana praca będzie odbywała się przede wszystkim w małych grupach, na podstawie historii uczniów z ASD.


Program: