ADRESACI: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, specjaliści i inne osoby zainteresowane

SZKOLENIE DOTYCZY wyjaśnienia wpływu  mikrobioty jelitowej i spożywania różnych pokarmów na zachowanie i funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK nie będzie miał wątpliwości dotyczących konieczności wykonania odpowiedniej diagnostyki pokarmowej oraz wprowadzenia indywidualnych form leczenia żywieniowego w grupie osób ze spektrum autyzmu

Program kursu: