„Komunikacja osób z autyzmem”- lektura na weekend

11 Październik, 2019

„Komunikacja osób z autyzmem”- lektura na weekend

„Komunikacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

   Termin „komunikacja” wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie communis znaczy „wielu”, lub „wszystkich razem”. Stąd pochodzi słowo communicare – wspólnie coś robić, razem radzić, wzajemnie powiadamiać się, brać w czymś udział, dzielić się. We współczesnym języku termin „komunikacja” posiada wiele znaczeń. Jedno z nich dotyczy przekazywania informacji między ludźmi i sprecyzowane jest jako „komunikacja społeczna” lub „komunikacja międzyludzka”(interpersonalna). Literatura specjalistyczna (socjologiczna i psychologiczna) na jej temat jest bardzo obszerna, przedstawiająca odmienne poglądy i terminologię. Ogólnie rzecz ujmując, proces komunikowania polega na wzajemnym przekazywaniu informacji, pojęć, idei, umiejętności, uczuć itp. przy pomocy symboli
w postaci słów, dźwięków, obrazu jak i mowy ciała. Wzajemność – dwustronność
w komunikowaniu się werbalnym, bądź niewerbalnym, angażuje przynajmniej dwie osoby – nadawcę i odbiorcę, którzy winni dążyć do wspólnego zrozumienia[1] 
(…)”

 

Więcej do poczytania na naszej edukacyjnej platformie internetowej

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a9