ADRESACI: przede wszystkim rodzice / opiekunowie tuż po diagnozie dziecka, oraz nauczyciele / specjaliści na początku pracy zawodowej z dziećmi ze spektrum autyzmu

SZKOLENIE DOTYCZY wprowadzenia do tematyki związanej z wczesnym wdrożeniem modelowego wsparcia terapeutycznego osób z autyzmem.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK otrzymuje pakiet niezbędnych informacji praktycznych dotyczących konieczności podjęcia szybkich kroków formalno-prawnych, by ułatwić proces terapeutyczny osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Ponadto, celem szkolenia jest przedstawienie uzasadnienia prowadzenia postępowania diagnostycznego w wybranej grupie osób niepełnosprawnych. Zarówno rodzic / opiekun, jak nauczyciel / terapeuta wyposażony zostaje w konkretną wiedzę jakie kroki podjąć by dziecku pomóc; do jakich specjalistów się udać, jakie badania zrobić, jakich terapeutów odwiedzić, gdzie poszukać placówki przedszkolnej / szkolnej dla dziecka itd.

Po szkoleniu uczestnik potrafi zaplanować konieczne oddziaływania dla dziecka ze spektrum autyzmu, by w możliwie szybki sposób ułatwić nadrabianie zaległości rozwojowych.


Program: