Kształcimy przyszłych specjalistów na Uniwersytecie

29 Styczeń, 2020

Kształcimy przyszłych specjalistów na Uniwersytecie

Dziś od rana jesteśmy w świecie zaburzeń rozwojowych ze Studentami Fizjoterapii UMP 😊👌
Zajęcia z Diagnostyki i Usprawnienia Pacjenta z Zaburzeniami Rozwoju, obowiązkowy przedmiot w procesie kształcenia przyszłych specjalistów 🔝👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓

https://www.facebook.com/CETspektrumautyzmu/photos/pcb.750806172054192/750806008720875/?type=3&theater