I MODUŁ kończący się certyfikatem pierwszego stopnia!

NOWATORSKI PROGRAM TERAPEUTYCZNY  opracowany w oparciu o wieloletnią pracę z małym pacjentem.

Połączenie elementów terapii fizjoterapeutycznej oraz technik neurorozwojowych daje holistyczne i skuteczne wsparcie rozwoju funkcji grafomotorycznych kończyny górnej.

Nasz autorski program terapeutyczny kierujemy do grona osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, a w szczególności do pedagogów, fizjoterapeutów oraz rodziców.

Materiały kursowe wraz z certyfikatem ukończenia I MODUŁU kursu zostaną wysłane do każdego uczestnika.

Zdanie I MODUŁU upoważnia do przystąpienia do uczestnictwa w II i III module kursu. Po wszystkich modułach oraz pozytywnie zdanym egzaminie, uczestnicy dostaną tytuł CERTYFIKOWANEGO TERAPEUTY RĘKI DZIECKA Z WYZWANIAMI ROZWOJOWYMI!

 


Program: