ADRESACI: rodzice, opiekunowie i inne osoby zainteresowane.

WARSZTAT DOTYCZY współczesnego postrzegania tematyki autyzmu z punktu widzenia nie tylko psychologiczno-pedagogicznego, lecz także medycznego

UCZESTNIK pozna aktualny model wspierania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, uwzględniając wszystkie kluczowe obszary jego funkcjonowania. Położony zostanie nacisk na połączenie oddziaływań terapeutyczno- edukacyjnych z koniecznością prowadzenia szczegółowej diagnostyki medycznej, oraz zapobiegania niedożywieniu dziecka.

Po warsztacie uczestnik będzie posiadał wiedzę jak wprowadzić Modelowy System Wsparcia dla osoby z autyzmem.

Każdy uczestnik warsztatu otrzyma CERTYFIKAT uczestnictwa!


Program: