ADRESACI: rodzice, opiekunowie i inne osoby zainteresowane.

WARSZTAT DOTYCZY współczesnego postrzegania tematyki autyzmu z punktu widzenia nie tylko psychologiczno-pedagogicznego, lecz w połączeniu z medycyną

UCZESTNIK pozna aktualny model wspierania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, uwzględniając wszystkie kluczowe obszary jego funkcjonowania. Położony zostanie nacisk na połączenie oddziaływań terapeutycznych- edukacyjnych z koniecznością prowadzenia szczegółowej diagnostyki medycznej, jak również odpowiedniego odżywiania.

Po warsztacie uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności jak wprowadzić Modelowy System Wsparcia dla osoby z autyzmem.


Program: