ADRESACI: nauczyciele, specjaliści, rodzice, opiekunowie, i inne osoby zainteresowane

SZKOLENIE DOTYCZY  Szkolenie dotyczy terapii dziecka z autyzmem. Podzielone jest ono na 3 moduły 10 godzinne. Każdy moduł stanowi osobną tematykę.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK  zyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności diagnozy trudności dziecka oraz zyskuje kompetencje do planowania efektywnej terapii dziecka. Szkolenie kończy się certyfikatem ukończenia szkoleń.

Program kursu: