ADRESACI: nauczyciele, specjaliści, rodzice, opiekunowie i inne osoby zainteresowane
 
SZKOLENIE DOTYCZY terapii dziecka z autyzmem i poświęcone jest diagnozie możliwości psychofizycznych ucznia i dobieraniu metod, zakresu oraz środków dydaktycznych do możliwości dziecka. Jest to spotkanie warsztatowe oparte na keysach i filmikach. Uczestnicy diagnozują kompetencje dzieci, planują terapię.

 
DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK zyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności diagnozy trudności dziecka oraz zyskuje kompetencje do planowania efektywnej terapii dziecka. Szkolenie kończy się certyfikatem ukończenia szkoleń.
 
MIEJSCE SZKOLENIA: Poznań
 
CZAS TRWANIA: 10 h szkoleniowych

Program: