ADRESACI: nauczyciele, specjaliści, rodzice, opiekunowie i inne osoby zainteresowane

SZKOLENIE DOTYCZY  Szkolenie dotyczy terapii dziecka z autyzmem.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK  zyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności diagnozy trudności dziecka oraz zyskuje kompetencje planowania efektywnej terapii dziecka. Szkolenie kończy się certyfikatem ukończenia szkolenia.


Program: