ADRESACI: nauczyciele, specjaliści, rodzice, opiekunowie, i inne osoby zainteresowane

SZKOLENIE DOTYCZY  Szkolenie dotyczy terapii dziecka z autyzmem. Podzielone jest ono na 3 moduły 10 godzinne. Każdy moduł stanowi osobną tematykę.

Moduł III – poświęcony jest trudnościom grafomotorycznym występującym u dzieci z autyzmem. Uczestnicy poznają szereg ćwiczeń wzmacniających obręcz barkową, stabilizację nadgarstka oraz ćwiczeń korygujących chwyt narzędzia pisarskiego. Uczestnicy dowiedzą się również jakie zaburzenia funkcji wzrokowych i lateralizacja wpływa na umiejętności grafomotoryczne uczniów.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK  zyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności diagnozy trudności dziecka oraz zyskuje kompetencję planowania efektywnej terapii dziecka. Szkolenie kończy się certyfikatem ukończenia szkolenia.

Program kursu: