ADRESACI: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, specjaliści i inne osoby zainteresowane.

SZKOLENIE DOTYCZY wprowadzenia do tematyki związanej z: zaburzeniami motoryki małej, cywilizacyjnymi przyczynami zaburzeń, wpływem procesów integracji sensorycznej na rozwój manualny i grafomotoryczny.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK otrzymuje pakiet niezbędnych informacji praktycznych dotyczących metod indywidualnej pracy z dzieckiem, oraz ćwiczeń i zabaw wspomagających motorykę małą.

Po szkoleniu uczestnik potrafi sam zaplanować pracę z dzieckiem z dysfunkcjami motoryki małej oraz wykonać zabawki stosowane w terapii ręki.


Program: