Narzędzie Wymownie Dostępne – innowacja dla osób nieposługujących się mową

27 Listopad, 2020

Narzędzie Wymownie Dostępne – innowacja dla osób nieposługujących się mową

GRANT pt.: „Narzędzie Wymownie Dostępne”

 

Projekt „Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

na podstawie Umowy o dofinansowanie POWR.

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV. INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

DZIAŁANIE 4.1 – INNOWACJE SPOŁECZNE

 

Stan: zrealizowane.

Szczegóły na:http://www.spektrumkomunikacji.pl