Nasi Konferencyjni Prelegenci- dr n. o zdr. Anna Kostiukow

18 Luty, 2020

Nasi Konferencyjni Prelegenci- dr n. o zdr. Anna Kostiukow

#PRELEGENCI

Prezentacja pt.:” Medyczny kontekst funkcjonowania organizmu dziecka ze spektrum autyzmu”

dr Anna Kostiukow– dr nauk o zdrowiu, fizjoterapeutka, manager zoz, absolwentka zdrowia publicznego- ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia w autyzmie, doradczyni zawodowa osób niepełnosprawnych.

🎓Adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz wykładowczyni
z zakresu autyzmu na innych uczelniach wielkopolskich, zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i licznych podyplomowych. Promotor ponad stu prac na każdym etapie edukacji, a także promotor pomocniczy w dwóch przewodach doktorskich.

📈Ponadto, uczestniczka kilkudziesięciu kursów/szkoleń/konferencji, a także autorka licznych publikacji naukowych poświęconych tematyce autyzmu. Członek komitetów organizacyjnych i naukowych w konferencjach: „AUTYZM
w DOMU i w SZKOLE“, „AUTYZM – PROBLEM – ROZWIĄZANIE“, „Wielkopolski Dzień Fizjoterapii“, „SPOTKANIE EKSPERTÓW“. Kierownik wielu projektów naukowych o tematyce zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu.

💼Wieloletnia działaczka w obszarze organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z autyzmem. Aktualnie wiceprezeska Fundacji „W SPEKTRUM ŻYCIA”, a wcześniej Fundacji „CZĄSTKA CIEBIE” oraz Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem „GEPETTO”. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
i Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Ponadto, doradczyni merytoryczna w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, koordynatorka grup wsparcia dla matek osób z autyzmem KLUB SUPER MAMY oraz Fundacji „MIŚ”. Koordynatorka projektów Inkubatora Wielkich Jutra w działaniach na rzecz autyzmu.

📚Założycielka Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego SpektrumAutyzmu.pl, działającego bardzo szeroko na rzecz społeczności w spektrum autyzmu; prowadzenie różnych form edukacji, pozyskiwanie grantów i rozwój nauki na rzecz poznania zaburzeń rozwojowych, doradztwo metodyczne oraz prowadzenie terapii indywidualnych, grupowych, a także konsultacji rehabilitacyjnych.