Nasi Prelegenci Konferencyjni- Dr n. biol. Anna Basińska

20 Luty, 2020

Nasi Prelegenci Konferencyjni- Dr n. biol. Anna Basińska

#PRELEGENCI

Prezentacja pt.: „Wsparcie mikrobioty jelitowej pacjenta z zaburzeniami neurorozwojowymi”

Dr n. biol. Anna Basińska – specjalista ds. Naukowych Instytutu Mikroekologii w Poznaniu.

🎓Uzyskała stopień doktora nauk biologicznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje staże podoktorskie odbywała na Uczelniach w Polsce
i we Francji. Brała udział w projektach międzynarodowych polsko-szwajcarskim i polsko-norweskim.

🥗Obecnie głównymi jej zainteresowaniami naukowymi jest złożony wpływ mikrobioty jelitowej na zdrowie człowieka.

📖Jest współautorką publikacji naukowych w polskich
i zagranicznych czasopismach, np. Forum Zakażeń, Nowa Medycyna, Biologia, Protist oraz doświadczoną prelegentką.

🔬Obecnie związana jest z Instytutem Mikroekologii w Poznaniu, który jako jednostka medyczna i badawcza z własnym laboratorium realizuje wiele projektów naukowych
i edukacyjnych oraz świadczy pacjentom usługi z zakresu nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej