Nasze Centrum wspiera Polską Komisję Akredytacyjną

16 Wrzesień, 2020

Nasze Centrum wspiera Polską Komisję Akredytacyjną

💥” Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) została powołana jako Państwowa Komisja Akredytacyjna 1 stycznia 2002 r. na podstawie (…) ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (…)
Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w jej pracach. Z chwilą jej utworzenia, objęła swą działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne (…) ” www.pka.edu.pl
Serdecznie gratulujemy Pani Dr Annie Kostiukow z naszego Zespołu objęcia stanowiska EKSPERTA Polskiej Komisji Akredytacyjnej ‼️‼️🏢