Nasze publikacje naukowe w czasopismach polskich i zagranicznych

17 Styczeń, 2020

Nasze publikacje naukowe w czasopismach polskich i zagranicznych

Polecamy dziś jedno z naszych opracowań naukowych „ASSESSMENT OF POSTURAL BALANCE FUNCTION
BADANIE ZDOLNOŚCI ZACHOWANIA RÓWNOWAGI CIAŁA”

Czasopismo: ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS,