Nasze zajęcia z tematyki SI dla przyszłych lekarzy!

13 Styczeń, 2020

Nasze zajęcia z tematyki SI dla przyszłych lekarzy!

Nasze działa edukacyjne objęły cały Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Od tego roku akademickiego spotykamy się ze Studentami wszystkich Wydziałów na zajęciach fakultatywnych 😊👌

Dziś mgr Piotr Poniewierski ma zajęcia ze Studentami kierunku lekarskiego, a przedmiot nazywa się ‚Podstawy Integracji Sensorycznej u pacjenta z autyzmem’ 💁‍♂️