ADRESACI: rodzice, opiekunowie i inne osoby zainteresowane

 

WARSZTAT DOTYCZY wczesnego wykrywania niepokojących objawów zaburzeń rozwojowych oraz umiejętności szybkiego reagowania i zapobiegania pogłębianiu istniejących nieprawidłowości u dziecka.

 

DZIĘKI WARSZTATOWI RODZIC otrzymuje pakiet niezbędnych informacji praktycznych dotyczących umiejętności obserwowania niepokojących objawów u dziecka. Ponadto, zna strategię reagowania na występowanie zachowań niepożądanych w środowisku domowym, potrafi zaplanować i wprowadzić rozwiązania dla torowania prawidłowego rozwoju. Po szkoleniu uczestnik jest świadomy roli rodzica we wspomaganiu rozwoju dziecka.

 

Każdy uczestnik warsztatu otrzyma CERTYFIKAT uczestnictwa!


Program: