GRANT- „Polski Instytut Dostępności Sensorycznej”

15 Październik, 2020

GRANT- „Polski Instytut Dostępności Sensorycznej”

GRANT pt.: „Polski Instytut Dostępności Sensorycznej”

 

Projekt Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

na podstawie Umowy o dofinansowanie POWR.

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV. INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

DZIAŁANIE 4.1 – INNOWACJE SPOŁECZNE

 

Stan: zrealizowane

Szczegóły na: http://www.instytutdostepnosci.pl