Opracowanie modelu badań diagnostycznych dla Rozwojowego Zaburzenia Koordynacji

22 Kwiecień, 2020

Opracowanie modelu badań diagnostycznych dla Rozwojowego Zaburzenia Koordynacji

GRANT pt. „Opracowanie modelu przesiewowych badań diagnostycznych w kierunku Rozwojowego Zaburzenia Koordynacji na podstawie wybranych parametrów gry w minigolfa” 

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Stan: w trakcie realizacji