„Organizacja środowiska szkolnego i pracy kadry pedagogicznej” EduFriday!

06 Grudzień, 2019

„Organizacja środowiska szkolnego i pracy kadry pedagogicznej” EduFriday!

„Organizacja środowiska szkolnego i pracy kadry pedagogicznej

Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu wybierając szkołę liczą się z tym, że jej wybór uwarunkowany jest funkcjonowaniem społecznym oraz ilorazem inteligencji dziecka. Powstają szkoły, które starają się dostosować do możliwości dzieci z autyzmem i zapewniają odpowiednią opiekę terapeutyczną. Osoby z autyzmem, które funkcjonują na dość wysokim poziomie, w normie intelektualnej oraz używające mowę, zapewne będą chodzić do masowej i klas integracyjnych. Dzieci będą mogły korzystać z pomocy asystenta nauczyciela, który zna specyfikę funkcjonowania osoby z autyzmem (…)”

Więcej na naszej edukacyjnej platformie http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a17