Nasi Prelegenci Konferencyjni- dr n. hum. Aneta Wojciechowska

20 Luty, 2020

Nasi Prelegenci Konferencyjni- dr n. hum. Aneta Wojciechowska

#PRELEGENCI

Prezentacja pt.: „Wczesne objawy autyzmu”

dr Aneta Wojciechowska to pedagog specjalny, neurologopeda, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych: Logopedia, Neurologopedia oraz Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO. 😊

🔍Obszary zainteresowań badawczych:

🔸zaburzenia ze spektrum autyzmu;
🔸diagnoza pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (w szczególności do 2 roku życia)
diagnoza różnicowa oddziaływania terapeutyczne w stosunku do dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
🔸rozwój mowy oraz zaburzenia rozwoju mowy u dzieci;
🔸wspieranie rozwoju mowy u dzieci;
🔸wspieranie rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością/zagrożonego niepełnosprawnością (do 5 roku życia).

📚Odbyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy i terapii dzieci z ASD i z innymi zaburzeniami rozwoju. Między innymi:

🔹certyfikat – Bayley III (Beyley Scales of Infant and Toddler Developmental – Third Edition) – Skala do oceny rozwoju dzieci w wieku 0-3 lat,
🔹certyfikat Diagnozy profilu psychoedukacyjnego dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat,
🔹certyfikat SACS-R (The Social Attention and Communication Study – Revised) – narzędzie do wykrywania wczesnych symptomów autyzmu dla dzieci od 7 miesiąca życia,
🔹certyfikat ADOS-2 (Autism Diagnostic Obsevation Schedule 2) – diagnoza pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu dla dzieci od 1 roku życia,
🔹certyfikat system MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji,
🔹3-stopniowy kurs stosowanej analizy zachowania,
🔹kurs Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
🔹kurs diagnostyki, wczesnej interwencji i terapii logopedycznej u dzieci do 1 roku życia,
🔹certyfikat PECS (Picture Exchange Communication System),
🔹certyfikat VB-MAPP – program oceny rozwoju mowy i komunikacji i planowania terapii,
🔹Szkolenie STAT (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children) – test do przesiewowego badania pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu, mutyzm wybiórczy: diagnoza i terapia.

 

 

 

To już lada dzień! We wtorek 25 lutego 2020 wielkie wydarzenie w tematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu! Znów pół tysiąca uczestników przyjedzie do nas by posłuchać autorytetów w obszarze najnowszych rozwiązań dla autyzmu! Zapraszamy!

Dla każdego uczestnika certyfikat uczestnictwa oraz przyznane 3 punkty edukacyjne!