Pierwszy styczniowy edukacyjny piątek w SpektrumAutyzmu.pl

03 Styczeń, 2020

Pierwszy styczniowy edukacyjny piątek w SpektrumAutyzmu.pl

„Rehabilitacja- wprowadzenie

Jednym z obszarów wsparcia rodzin z autyzmem jest umożliwienie dzieciom uczestniczenia w różnych formach terapii i rehabilitacji. Słowo terapia wywodzi się od greckiego słowa „therapeuéin”, oznaczającego „oddawać cześć”, „opiekować się”, a w szerszym znaczeniu – „leczyć”. Terapia oznacza więc oddziaływanie na człowieka zarówno w sferze psychicznej, jak również fizycznie, przy czym ważne jest to, że oddziaływanie terapeutyczne realizowane jest bez użycia środków chirurgicznych, czy farmakologicznych. Jest to proces, który jest zaplanowany i obejmuje różne płaszczyzny działań (…)”

Więcej do poczytania na naszej platformie edukacyjnej:

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a22