ADRESACI: rodzice, opiekunowie, terapeuci oraz inne osoby zainteresowane

WARSZTAT DOTYCZY: zagadnień związanych z płciowością w niepełnosprawności, obejmujących zarówno okres wieku dziecięcego, jak i dojrzewanie oraz dorosłość.

DZIĘKI WARSZTATOWI uczestnik otrzymuje informacje o tym, jak może postępować w poszczególnych sytuacjach związanych z dojrzewaniem płciowym. Uczy się również, na jakie aspekty tego procesu musi zwrócić uwagę.

Po spotkaniu uczestnik jest wyposażony w narzędzia pomagające zaznajomić podopiecznych z zagadnieniami płciowości.


Program: