Podnosimy świadomość społeczną w zakresie autyzmu

04 Październik, 2019

Podnosimy świadomość społeczną w zakresie autyzmu

„Funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu

            Jednym z najcięższych zaburzeń rozwoju jest autyzm. Wielokrotnie nazywany zagadką, ponieważ naukowcy nie znaleźli jak dotąd wielu odpowiedzi na pytania dotyczące tego zaburzenia[1]. U dzieci z autyzmem rozwój często przebiega nieharmonijnie z dysfunkcjami i deficytami w różnych obszarach życia, a także charakteryzuje go dobry,  nawet czasem znakomity poziom rozwoju w innych sferach funkcjonowania[2]. Autyzm to kombinacja specyficznych wzorców zainteresowań i zachowań oraz utrudnień w zdolnościach komunikacyjnych i interakcjach społecznych[3] (…)”

Więcej do poczytania naszych opracowań jest na stronie

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a8