ADRESACI: nauczyciele, specjaliści, rodzice, opiekunowie i inne osoby zainteresowane

SZKOLENIE DOTYCZY wprowadzenia do tematyki muzykoterapii z uwzględnieniem specyfiki jej zastosowania u dzieci z autyzmem

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK otrzymuje pakiet niezbędnych informacji praktycznych dotyczących możliwości zastosowania elementów muzykoterapii u dzieci z autyzmem. Celem szkolenia jest wykorzystanie technik poprawiających funkcjonowanie emocjonalne i werbalne, skłonienie do działań wspólnych, oraz wydłużenie czasu koncentracji uwagi.

Po szkoleniu uczestnik potrafi zastosować elementy muzykoterapii w kontakcie z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Szkolenie ma z założenia charakter praktyczny, dlatego uczestnik zdobywa nie tylko wiedzę w tym zakresie, ale również i umiejętności.


Program: