ADRESACI: nauczyciele, specjaliści, rodzice, opiekunowie, i inne osoby zainteresowane

SZKOLENIE DOTYCZY wprowadzenia do tematyki związanej z terapią dziecka ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego w kontekście edukacji przedszkolnej i szkolnej.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK dowie się, od czego rozpocząć terapię dziecka ze spektrum autyzmu; na czym polega właściwa współpraca zespołu terapeutycznego z rodzicami; jak skonstruować Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz Indywidualny Program Edukacyjno-terapeutyczny (IPET); jak tworzyć i wprowadzać plany terapeutyczne; jakie metody terapeutyczne wybrać do pracy z dzieckiem z ASD.


Program: