ADRESACI: terapeuci, psycholodzy, nauczyciele, pozostali specjaliści i wszystkie inne osoby zainteresowane

SZKOLENIE DOTYCZY podstawowych założeń w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu wdrażanych niezależnie od konkretnej „metody” czy podejścia, które preferuje uczestnik.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK zapozna się z podstawowymi warunkami prowadzenia skutecznej pracy psychologicznej niezależnie od preferowanej „metody” czy podejścia. Zaprezentowane założenia będą możliwe do wdrożenia w zróżnicowanym kontekście (pracy w placówce edukacyjnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizacji pozarządowej oraz gabinecie prywatnym). Treści poruszane podczas szkolenia obejmować będą takie zagadnienia, jak m.in. (1) budowanie i rozwijanie relacji z osobą ze spektrum, jako podstawowy czynnik leczący w terapii, (2) praca systemowa z rodziną dziecka – kiedy i jak ją prowadzić, (3) warunki uniemożliwiające prowadzenie skutecznej pracy terapeutycznej, (4) osobowość terapeuty – jakie cechy mogą sprzyjać, a jakie utrudniać kontakt z osobą ze spektrum autyzmu, a także (5) setting w pracy terapeutycznej i odstępstwa od niego.

Ostateczny zestaw zagadnień będzie dobrany pod kątem rozpoznanych na początku szkolenia potrzeb biorących w nim udział specjalistów.


Program: