ADRESACI: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, specjaliści i inne osoby zainteresowane.

SZKOLENIE DOTYCZY wprowadzenia do tematyki związanej z formami rehabilitacji ruchowej dziecka ze spektrum autyzmu

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK otrzymuje pakiet niezbędnych informacji praktycznych dotyczących form rehabilitacji neurorozwojowej, podstaw kinezjologii oraz biomechaniki układu ruchu. W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się prowadzić badanie oceniające chód oraz równowagę jak również pozyska praktyczną wiedzę z zakresu terapii prowadzonych u pacjentów z autyzmem.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie rozpoznać zaburzenia dotyczące sfery ruchowej oraz dobrać odpowiednią formę rehabilitacji ruchowej dla dziecka ze spektrum autyzmu. Ponadto,  kursant pozna od strony praktycznej obiektywne metody oceny chodu oraz stabilności posturalnej, jak również będzie potrafił zinterpretować wynik badania posturograficznego.


Program: