Porcja edukacji na weekend- „Funkcjonowanie w grupie integracyjnej”

22 Listopad, 2019

Porcja edukacji na weekend- „Funkcjonowanie w grupie integracyjnej”

„Funkcjonowanie dziecka w grupie integracyjnej  

            Uczestnictwo dziecka w grupie integracyjnej jest przełomowym momentem w jego życiu. Często dzieci ze spektrum autyzmu uczęszczają do specjalnych placówek, gdzie podejmuje się naukę nad zachowaniem dziecka oraz jego umiejętnościami. Dopiero po opanowaniu podstawowych umiejętności takich jak wykonywanie poleceń, czy  czynności samoobsługowych, oraz wygaszenie zachowań trudnych, istnieje możliwość przeniesienia dziecka do przedszkola integracyjnego. Taka forma przejścia ze zindywidualizowanych zajęć i małej grupy do zajęć w dużej grupie rówieśniczej jest najbardziej korzystna dla dzieci, które nigdy wcześniej nie przebywały w jakiejkolwiek grupie z rówieśnikami. Specjalne punkty są przygotowaniem dziecka do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nowych. Terapia poprawia funkcjonowanie dziecka w sferze poznawczej, społecznej i emocjonalnej[1](…)”

Więcej do poczytania na naszej platformie edukacyjnej:

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a15