Powołaliśmy Fundację „W SPEKTRUM ŻYCIA”

19 Grudzień, 2019

Powołaliśmy Fundację „W SPEKTRUM ŻYCIA”

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, iż powołaliśmy i zarejestrowaliśmy w KRS naszą FUNDACJĘ ! Fundację „W Spektrum ŻYCIA”. To dla nas bardzo ważne wydarzenie…

Nasz zespół to duża grupa terapeutów, ale i także równie duża grupa RODZICÓW dzieci z ASD. Połączyliśmy nasze marzenia, troski, wizję przyszłości dla naszych dzieci w jedno „ciało”, w Fundację.

Misją naszej Fundacji jest pomoc w USAMODZIELNIENIU i UZAWODOWIENIU dzieci ze spektrum autyzmu. Chcemy działać by uwrażliwiać społeczeństwo na konieczność wdrażania działań społecznych by pomóc niepełnosprawnym dzieciom w dorosłości. Jest ich coraz więcej i są coraz starsi… Musimy tworzyć i dawać miejsca pracy.

Trzymajcie za nas kciuki🥰