ADRESACI: nauczyciele, terapeuci, rodzice, opiekunowie oraz inne osoby zainteresowane

WARSZTAT DOTYCZY:  możliwości wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, poprzez pracę zdalną, nad najczęstszymi problemami związanymi z zaburzeniami motoryki małej

DZIĘKI WARSZTATOWI  uczestnik otrzymuje pakiet niezbędnych informacji praktycznych dotyczących metod indywidualnej pracy z dzieckiem, oraz ćwiczeń i zabaw wspomagających motorykę małą.

Po warsztacie uczestnik potrafi sam zaplanować pracę z dzieckiem z dysfunkcjami motoryki małej oraz wykonać zabawki stosowane w terapii ręki.

Po warsztatach każdy uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT uczestnictwa!


Program: